Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Γενικές Πληροφορίες - FATCA


Ο Υπουργός Οικονομικών έχει υπογράψει την Διακρατική Συμφωνία Κύπρου - ΗΠΑ, FATCA (Intergovernmental Model 1A Agreement Foreign Account Tax Compliance Act) με τον Πρέσβη των ΗΠΑ, στις 2 Δεκεμβρίου 2014.

Στο χώρο αυτό αναρτώνται πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της Διακρατικής Συμφωνίας FATCA.


Ανακοινώσεις

Υποβολή Στοιχείων

Χρήσιμοι Συνδέσμοι

Ενημερωτικά Έντυπα

Νομοθεσία


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διακρατική Συμφωνία FATCA μπορείτε να βρείτε επίσης στην επίσημη ιστοσελίδα του IRS.


Back To Top