Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Σχέδιο Δημοσίευσης


Στα πλαίσια της διαφάνειας και της συμμόρφωσης του Τμήματος Φορολογίας με τον περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμο του 2017 (N.184(I)/2017)), έχει υποβληθεί προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και έχει εγκριθεί το Σχέδιο Δημοσίευσης του Τμήματος Φορολογίας.

Το Σχέδιο Δημοσίευσης που επισυνάπτεται πιο κάτω, περιέχει τις κατηγορίες πληροφοριών τις οποίες το Τμήμα Φορολογίας δημοσιεύει ή σκοπεύει να δημοσιεύσει, μέσω της ιστοσελίδας του ΤμήματοςΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ_21_12_2020.pdfNo documents foundBack To Top