Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Άλλο Ενημερωτικό Υλικό


H υποβολή αιτήματος για εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο πραγματοποιείται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Φορολογουμένων TAX FOR ALL (TFA).

Προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήματος εγγραφής, είναι η Δημιουργία Λογαριασμού στην Πύλη TFA.

Στην Πύλη TFA έχει αναρτηθεί Οδηγός για την εγγραφή και άλλο βοηθητικό υλικό τα οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε.

Back To Top