Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις

Επέκταση της Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών για περιόδους μέχρι 31/12/2015 Τροποποιητικός Νόμος 84(Ι)/2020

Επέκταση της Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών για περιόδους μέχρι 31/12/2015 Τροποποιητικός Νόμος 84(Ι)/2020Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΛηξιπρόθεσμες Οφειλές 21072020.pdf


Back To Top