Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις

Πληρωμή ΦΠΑ σε Δόσεις, για τις περιόδους που λήγουν στις 31/12/2020 και 31/1/2021, στα πλαίσια διαχείρισης των επιπτώσεων της επιδημίας COVID -19 _Διευκρίνηση για επιχειρήσεις με κώδικα οικονομικής δραστηριότητας 46.39 (Μη ειδικευμένο χοντρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού)

Back To Top