Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Πληροφορίες για τις Επιχειρήσεις

Συντελεστές Φ.Π.Α.


Συντελεστές Φ.Π.Α.

1. Κανονικός Συντελεστής ΦΠΑ 19% (από 13/1/2014)
Επιβάλλεται σε κάθε φορολογητέα παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εισαγωγή αγαθών πλην των πιο κάτω:

2.Mηδενικός συντελεστής ΦΠΑ (0%)
· οι μισθώσεις και επιδιορθώσεις πλοίων και αεροπλάνων, υπηρεσίες εξυπηρέτησης των άμεσων αναγκών των πλοίων και αεροσκαφών.
· οι παραδόσεις αγαθών που τίθενται σε τελωνειακό καθεστώς
· η παράδοση αγαθών νοουμένου ότι ο Έφορος Φ.Π.Α. ικανοποιηθεί ότι τα αγαθά έχουν εξαχθεί ή έχουν αποκτηθεί από εγγεγραμμένο πρόσωπο σε άλλο Κράτος Μέλος.
· από 1 Ιουλίου 1992 μέχρι 9 Ιανουαρίου 2011 οι παραδόσεις φαρμάκων και τροφίμων εκτός των τροφίμων που παραδίδονται μέσα στα πλαίσια δραστηριότητας επισιτισμού.

. εισαγωγή ορισμένων αγαθών για την αντιμετώπιση του covid-19, από τρίτη χώρα (εάν η εισαγωγή γίνει στο όνομα επίσημης αρχής π.χ. Υπουργείο Υγείας) - ισχύει μέχρι 31/10/2020 {βλπ απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2020)2146}.

3. Mειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (5%)
3.1 Από 1 Φεβρουαρίου 2002 μέχρι σήμερα:
· οι παραδόσεις φέρετρων και οι υπηρεσίες γραφείων κηδειών
· οι υπηρεσίες συγγραφέων, καλλιτεχνών, συνθετών, ερμηνευτών, έργων τέχνης και τα δικαιώματα τους
· οι παραδόσεις λιπασμάτων, εντομοκτόνων, ζωοτροφών, ζώων ζωντανών, σπόρων, νερού μη εμφιαλωμένου, παγωτών, ξηρών καρπών, βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών, υγραερίου, ορισμένων συσκευών για αναπήρους και ασθενείς,
· η μεταφορά προσώπων και των αποσκευών που φέρουν μαζί τους με αστικά και αγροτικά λεωφορεία με κόμιστρο για κάθε επιβάτη
· η μίσθωση χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα.

3.2 Από 19 Οκτωβρίου 2007 μέχρι σήμερα:
· οι υπηρεσίες κομμωτικής
· η ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών, που πραγματοποιούνται από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο και συνίστανται σε εργασίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ξυλουργού, ελαιοχρωματιστή και οικοδομικές εργασίες, εξαιρουμένων των υλικών που αποτελούν πέραν του πενήντα τοις εκατόν (50%) της αξίας της παροχής της υπηρεσίας
· οι παραδόσεις ζωοτροφών, περιλαμβανομένων των τροφών για πτηνά και ψάρια
· τα είδη ζαχαροπλαστικής
· τα βιομηχανοποιημένα ποτά, φρουτοποτά, εξαιρουμένων των αναψυκτικών, οινοπνευματωδών ποτών, μπύρας και κρασιού
· η παράδοση φαρμάκων (Βλέπε ΕΕ 206) η παράδοση εμβολίων για την ιατρική και κτηνιατρική (μέχρι 9/1/2011) εξαιρουμένων αυτών που κατατάσσονται στον κωδικό ΣΟ 30.02 της συνδυασμένης ονοματολογίας,
· τα προϊόντα για την αντισύλληψη
· τα προϊόντα για τη γυναικεία υγιεινή προστασία
· ο ιατρικός εξοπλισμός, εφόσον προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση από ανάπηρους
· τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτων
· το δικαίωμα εισόδου σε παραστάσεις, τσίρκο, πανηγύρια, λούνα-παρκ, συναυλίες, μουσεία, ζωολογικούς κήπους, κινηματογράφους, εκθέσεις και σε παρόμοια πολιτιστικά γεγονότα και σχετικούς χώρους, το δικαίωμα εισόδου σε αθλητικές εκδηλώσεις και δικαίωμα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων
· η επιδιόρθωση ιατρικού εξοπλισμού και ορισμένων προϊόντων για αναπήρους και η παροχή ιατρικών και οδοντιατρικών υπηρεσιών και λουτροθεραπείας που δεν εξαιρούνται από το φόρο. Εξαιρούνται οι ιατρικές εξετάσεις ή οι επεμβάσεις αποκλειστικά κοσμητικού ή αισθητικού χαρακτήρα.
3.3 Από 25 Ιουλίου 2008 μέχρι σήμερα :
Δραστηριότητες επισιτισμού από σχολικές καντίνες
3.4 Από 10 Ιανουαρίου 2011:
· όλα τα τρόφιμα για κατανάλωση από ανθρώπους εκτός από οινοπνευματώδη ποτά, μπύρα κρασί και αναψυκτικά (τα οποία επιβαρύνονταν με 15%)
· η παράδοση φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπευτική αγωγή, την πρόληψη ασθενειών για σκοπούς ιατρικούς ή κτηνιατρικούς (Βλέπε ΕΕ 206)
· η παράδοση εμβολίων για την ιατρική και τη κτηνιατρική
· η παράδοση παρασκευασμάτων τροφίμων ή ποτών (εξαιρουμένων των οινοπνευματωδών, μπύρας κρασιού και αναψυκτικών) ή και των δύο με ή χωρίς μεταφορικά που δεν συνοδεύονται με άλλες υπηρεσίες στήριξης (takeaway ή delivery)
3.5 Υπηρεσίες Ανακαίνισης χώρου διαμονής
Από 1/10/2011 επιβάλλεται μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. 5% στις κατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ή προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν από δικαιούχο πρόσωπο ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής. (Βλέπε ΕΕ 199)
Για τις υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής ιδιωτικών κατοικιών μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες στην Ερμηνευτική Εγκύκλιο 199, η οποία αντικατέστησε τις Ερμηνευτικές Εγκυκλίους 118, 119,132 και 192.

3.6 Παράδοση ή Ανέγερση Κατοικίας η οποία χρησιμοποιείται ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής (από 1/10/2011)
Σύμφωνα με τον Πίνακα Γ (Παράδοση ή Ανέγερση Κατοικίας) του Πέμπτου Παραρτήματος του Ν. 95(Ι)/2000 όπως τροποποιήθηκε, πρόσωπο που αιτείται την επιβολή μειωμένου συντελεστή πέντε τοις εκατόν (5% ) υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σε ειδικό έντυπο στο οποίο δηλώνει μεταξύ άλλων ότι δε διαθέτει οποιαδήποτε άλλη κατοικία στη Δημοκρατία, την οποία χρησιμοποιεί ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής και στην οποία επισυνάπτει μεταξύ άλλων συμβόλαιο αγοραπωλησίας, στην περίπτωση αγοράς κατοικίας ή εργολαβίας στην περίπτωση ανέγερσης κατοικίας, τα οποία θα έχουν δεόντως χαρτοσημανθεί.
Σχετικές με το θέμα αυτό είναι οι Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι 210 και 212
3.7 Από 1η Ιουλίου 2020 μέχρι 10 Ιανουαρίου 2021 :
. η μεταφορά επιβατών και των συνοδευόμενων αποσκευών τους στο εσωτερικό της Δημοκρατίας με αστικό, υπεραστικό και αγροτικό ταξί και με τουριστικά, εκδρομικά και υπεραστικά λεωφορεία.
. οι υπηρεσίες εστιατορίων και άλλες υπηρεσίες επισιτισμού (Βλέπε ΕΕ 146, 146Α)
.η διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και παρόμοιους χώρους συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών
3.8 Υπηρεσίες Ανακαίνισης Χώρου Διαμονής
Ο όρος "ανακαίνιση" αναθεωρήθηκε και, πέραν από τις βελτιώσεις και επιδιορθώσεις σε ιδιωτική κατοικία, συμπεριλαμβάνει και την οποιαδήποτε προσθήκη κτίσματος γίνεται επί της σχετικής κατοικίας.
Σχετική είναι η Ερμηνευτική Εγκύκλιος ΕΕ 242.


4. Mειωμένος συντελεστής 9%
4.1 Από 27 Ιουνίου, 2018 μέχρι σήμερα:
· Παροχή υπηρεσιών και παράδοση αγαθών από οίκους ευγηρίας, που δεν είναι εξαιρούμενες με βάση το έβδομο παράρτημα- παραγρ.7
4.2 Από 1 Αυγούστου, 2005 μέχρι 31/6/2020:
· η μεταφορά επιβατών και των συνοδευόμενων αποσκευών τους στο εσωτερικό της Δημοκρατίας με αστικό, υπεραστικό και αγροτικό ταξί και με τουριστικά, εκδρομικά και υπεραστικά λεωφορεία
4.3 Από 1 Ιανουαρίου, 2006 μέχρι 31/6/2020 :
· οι υπηρεσίες εστιατορίων και άλλες
υπηρεσίες επισιτισμού (Βλέπε ΕΕ 146, 146Α)
· η διαμονή σε ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα και παρόμοιους χώρους συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών

4.4 Από 1 Ιανουαρίου, 2006 μέχρι σήμερα :
· η θαλάσσια εγχώρια μεταφορά επιβατών και των συνοδευμένων αποσκευών τους.

5.Δεν επιβάλλεται ΦΠΑ στις παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών ή εισαγωγές αγαθών που εξαιρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας όπως:

· μισθώσεις ακινήτων (Βλέπε ΕΕ 220)
· παραδόσεις ακίνητης ιδιοκτησίας (σημειώνεται ότι τα κτίρια και τμήματα τους μαζί με το συνεχόμενο έδαφος για τα οποία υποβλήθηκε αίτημα για έκδοση πολεοδομικής άδεια μετά την 1 Μαΐου, 2004 και διατίθενται πριν την πρώτη εγκατάσταση τους, φορολογούνται με τον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 19%)
· χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
· λαχεία
· ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
· κοινωνική πρόνοια
· εκπαίδευση
· Αθλητισμός
· υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα κλπ.


Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συντελεστές ΦΠΑ από την 1/7/1992 μέχρι σήμερα.
Περίοδος
Κανονικός συντελεστής
Μειωμένος συντελεστής 1
Μειωμένος συντελεστής 2
01/07/1992 - 30/09/1993
5%
---
---
01/10/1993 - 30/06/2000
8%
---
---
01/07/2000 - 30/06/2002
10%
5%
---
01/07/2002 - 31/12/2002
13%
5%
---
01/01/2003 - 31/07/2005
15%
5%
---
01/08/2005 - 29/02/2012
15%
5%
8%
01/03/2012 - 13/01/2013
17%
5%
8%
14/01/2013 - 12/01/2014
18%
5%
8%
από 13/01/2014
19%
5%
9%


Back To Top