Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις

Δημοσιεύματα αναφορικά με την εφαρμογή του Μειωμένου Συντελεστή ΦΠΑ για αγορά ή κατοικίας, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από το δικαιούχο πρόσωπο ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής στη Δημοκρατία

Back To Top