Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Υπεύθυνη Δήλωση για επιστροφή του Φ.Π.Α. που επιβλήθηκε στην αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας που υπόκειται στο μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.


Back To Top