Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

COVID 19 - Κρατική Χορηγία


Στα πλαίσια του Ειδικού Σχεδιου Κρατικής Χορηγίας του Υπουργείου Οικονομικών σε επιχειρήσεις λόγω COVID-19, θα πρέπει να δηλωθεί o αριθμός IBAN του τραπεζικού Λογαριασμού για να γίνει το έμβασμα. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται να συμπληρωθούν τα πιο κάτω έντυπα και να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο covidsubsidy@tax.mof.gov.cy


1. Σχέδιο Ειδικού Επιδόματος Ορισμένων Κατηγοριών αυτοτελώς εργαζομένων οι οποίες δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο ΦΠΑ

   Έντυπο ΤΦ 9001: Να υποβληθεί από επιχειρήσεις που εξαιρούνται της εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ και των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν:
   Ιδιωτικά Φροντιστήρια, Σχολές Χορού, Ωδεία/Μουσικές Σχολές και άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες.
   (Για να ανοίξει το έντυπο ΤΦ 9001 επιλέξτε "Enable Content")

2. Σχέδιο Κρατικής Χορηγίας Επιχειρήσεων & Αυτοτελώς Εργαζομένων
   Έντυπο ΤΦ 1900: Να υποβληθεί από εγγεγραμμένες στο Μητρώο ΦΠΑ οι οποίες δεν έχουν δηλώσει τον αριθμό IBAN για θέματα ΦΠΑΚατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΤΦ 1900.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΤΦ 9001 2021.docm


Back To Top