Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Μισθωτοί


Έντυπο Αναθεώρησης Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου_ ΤΦ 001ΑΝ

Για το εργαλείο Υπολογισμού Αυτοφορολογίας Φυσικού Προσώπου πατήστε εδώShow details for 01-Έντυπο Αναθεώρησης Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου_ ΤΦ 001ΑΝ 01-Έντυπο Αναθεώρησης Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου_ ΤΦ 001ΑΝ
Show details for 02-Υπολογισμός Προσωρινής Φορολογίας 02-Υπολογισμός Προσωρινής Φορολογίας
Show details for 2011_ΕΠρ 12011_ΕΠρ 1
Show details for 2012_ΕΠρ 12012_ΕΠρ 1
Show details for 2013_ΕΠρ 12013_ΕΠρ 1
Show details for 2014_ΕΠρ 12014_ΕΠρ 1
Show details for 2015_ΤΦ12015_ΤΦ1
Show details for 2016_ΤΦ12016_ΤΦ1
Show details for 2017_ΤΦ12017_ΤΦ1
Show details for 2018_ΤΦ12018_ΤΦ1
Show details for 2019_ΤΦ12019_ΤΦ1
Show details for 2020_ΤΦ12020_ΤΦ1
Show details for 2021_ΤΦ12021_ΤΦ1
Show details for 2022_ΤΦ12022_ΤΦ1


Back To Top