Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις☉ 08/04/2021 Επιτόκιο Απόδοσης 10ετούς Κυβερνητικού Ομολόγου της Χιλής κατά τις 31.12.2020 και 31.12.2019

☉ 07/04/2021 Πεδίο ΑΦΜ για το σχήμα FATCA XML (προσθήκη νέου κωδικού: 777777777)

☉ 22/03/2021 Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρειών και Αυτοεργοδοτουμένων με Λογ/σμούς για το έτος 2019

☉ 11/03/2021 Προσωρινή Διακοπή Λειτουργίας Μηχανογραφικών Συστηματων Τμήματος Φορολογίας

☉ 26/02/2021 DAC6 – Παράταση στην επιβολή διοικητικών προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή πληροφόρησης

☉ 15/02/2021 Πληρωμή ΦΠΑ σε Δόσεις, για τις περιόδους που λήγουν στις 31/12/2020 και 31/1/2021, στα πλαίσια διαχείρισης των επιπτώσεων της επιδημίας COVID -19 _Διευκρίνηση για επιχειρήσεις με κώδικα οικονομικής δραστηριότητας 46.39 (Μη ειδικευμένο χοντρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού)

☉ 09/02/2021 Πληρωμή ΦΠΑ σε Δόσεις, για τις περιόδους που λήγουν στις 31/12/2020 και 31/1/2021, στα πλαίσια διαχείρισης των επιπτώσεων της επιδημίας COVID -19 (βλπ σχετική τροποποίηση στην ανακοίνωση 15/2/2020)

☉ 03/11/2020 Δικαίωμα καταβολής σε δόσεις οφειλόμενου ΦΠΑ του οποίου η καταβολή είχε ανασταλεί για τις 10 Νοεμβρίου, 2020

☉ 26/10/2020 Στατιστική Έρευνα που διεξάγει το Τμήμα Φορολογίας με θέμα: «Φορολογική Συμπεριφορά και Ικανοποίηση Φορολογουμένων»

☉ 21/10/2020 Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2019Αρχείο Ανακοινώσεων


Back To Top