Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις☉ 18/01/2021 Εκτός λειτουργίας τα συστήματα FATCA/DAC2/CRS και CBCR/DAC4 και νέες προδιαγραφές για την υποβολή στοιχείων

☉ 11/01/2021 Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών διαμονής στα πλαίσια του ξενοδοχειακού τομέα, εστιατορίων και εστίασης και μεταφοράς επιβατών στη Δημοκρατία από 11 Ιανουαρίου, 2021

☉ 07/01/2021 Μετακινήσεις Αγαθών από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Δημοκρατία κατά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

☉ 07/01/2021 BREXIT_ Επιστροφές ΦΠΑ με βάση την Οδηγία 2008/9 (Επιστροφές σε Εμπορευόμενους άλλων Κρατών Μελών) για επιχειρηματικά έξοδα που έχουν προκύψει στο Ηνωμένο Βασίλειο

☉ 05/01/2021 Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποχρεωτική αποκάλυψη και ανταλλαγή πληροφόρησης για διασυνοριακές ρυθμίσεις _ DAC6 Γενική πληροφόρηση

☉ 05/01/2021 Εγγραφή Ενδιάμεσων / Φορολογούμενων στην υπηρεσία DAC6

☉ 21/12/2020 BREXIT:Λήξη Μεταβατικής Περιόδου για Ηνωμένο Βασίλειο, Πρωτόκολλο για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία και Δηλώσεις Intrastat

☉ 18/12/2020 BREXIT: Λήξη Μεταβατικής Περιόδου για Ηνωμένο Βασίλειο_Πρωτόκολλο για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία και ανακεφαλαιωτικοί πίνακες VIES

☉ 15/12/2020 Παράταση υποβολής CbCR

☉ 12/11/2020 Πληρωμή σε δόσεις οφειλόμενου ΦΠΑ του οποίου η καταβολή είχε ανασταλεί για τις 10 Νοεμβρίου, 2020_μέτρα covid19

☉ 03/11/2020 Δικαίωμα καταβολής σε δόσεις οφειλόμενου ΦΠΑ του οποίου η καταβολή είχε ανασταλεί για τις 10 Νοεμβρίου, 2020

☉ 26/10/2020 Στατιστική Έρευνα που διεξάγει το Τμήμα Φορολογίας με θέμα: «Φορολογική Συμπεριφορά και Ικανοποίηση Φορολογουμένων»

☉ 21/10/2020 Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2019

☉ 25/08/2020 Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος 2019

☉ 28/07/2020 Φορολογική Πύλη - Διόρθωση Οφειλής

☉ 27/07/2020 DAC6 - Οδηγία της Ευρωπαικής Έπιτροπής για την υποχρεωτική αποκάλυψη και ανταλλαγή πληροφόρησης για διασυνοριακές ρυθμίσεις

☉ 27/07/2020 Φορολογική Πύλη - Πληρωμές

☉ 22/07/2020 Αλλαγή διαδικασίας χαρτοσήμανσης εγγράφων με βάση την αξία της σύμβασης

☉ 26/06/2020 Φορολογική Πύλη του Τμήματος ΦορολογίαςΑρχείο Ανακοινώσεων


Back To Top