Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις☉ 30/03/2020 Παράταση ημερομηνίας υποβολής της Δηλώσης Εισοδήματος 2018 Εταιρειών και Αυτοεργοδοτούμενων με Λογαριασμούς

☉ 30/03/2020 Αναστολή της καταβολής ΦΠΑ στα πλαίσια του προγράμματος στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID 19

☉ 30/03/2020 Εισφορές Γεσύ για το έτος 2020

☉ 16/03/2020 Αυστηρότερη εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19

☉ 15/03/2020 Εξυπηρέτηση κοινού στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19

☉ 12/03/2020 Πληρωμή φορολογιών οι οποίες φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις και αφορούν τα φορολογικά έτη/περιόδους μέχρι και το 2015

☉ 12/03/2020 Ενδείξεις για πιθανή απάτη στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων

☉ 11/03/2020 Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19

☉ 18/02/2020 Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις - Διάταγμα με βάση το άρθρο 23 της περί ΦΠΑ Νομοθεσίας

☉ 03/02/2020 Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. με συμφωνία Αποχώρησης και Δηλώσεις INTRASTAT

☉ 03/02/2020 Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ με Συμφωνία Αποχώρησης και Ανακαιφαλαιωτικοί Πίνακες (VIES)

☉ 07/01/2020 Έκπτωση για ασφάλιστρα και συνεισφορές

☉ 30/09/2019 Υποχρεωτική αποκάλυψη και ανταλλαγή πληροφόρησης για διασυνοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο DAC6Αρχείο Ανακοινώσεων


Back To Top