Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις☉ 17/01/2020 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προσώπων για Διορισμό ως Ανεξάρτητες Προσωπικότητες

☉ 16/01/2020 Αποθέματα στη Διάθεση Συγκεκριμένου Αποκτώντος (Call-off Stocks)

☉ 14/01/2020 Προκήρυξη για τη Μίσθωση Υπηρεσιών δύο Νομικών Συμβούλων

☉ 07/01/2020 Έκπτωση για ασφάλιστρα και συνεισφορές

☉ 23/12/2019 Πληρωμές εισφορών ΓεΣΥ (Γενικού Σχεδίου Υγείας) στο Τμήμα Φορολογίας

☉ 20/12/2019 CbCR_Παράταση Υποβολής Εκθέσεων ανά Χώρα

☉ 19/12/2019 Ενοίκια Εισπρακτέα_Αυτοφορολογία Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς για το έτος 2019

☉ 19/12/2019 2η δόση Προσωρινής Φορολογίας για το έτος 2019

☉ 19/12/2019 Ωράριο Λειτουργίας των ταμείων στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων κατά την 31/12/2019

☉ 30/10/2019 Διευκρινήσεις για την διμερή Συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ

☉ 30/09/2019 Υποχρεωτική αποκάλυψη και ανταλλαγή πληροφόρησης για διασυνοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο DAC6Αρχείο Ανακοινώσεων


Back To Top