Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις☉ 28/07/2020 Ανεπιθύμητο ηλεκτρονικό μήνυμα

☉ 28/07/2020 Φορολογική Πύλη - Διόρθωση Οφειλής

☉ 27/07/2020 DAC6 - Οδηγία της Ευρωπαικής Έπιτροπής για την υποχρεωτική αποκάλυψη και ανταλλαγή πληροφόρησης για διασυνοριακές ρυθμίσεις

☉ 27/07/2020 Φορολογική Πύλη - Πληρωμές

☉ 22/07/2020 Αλλαγή διαδικασίας χαρτοσήμανσης εγγράφων με βάση την αξία της σύμβασης

☉ 21/07/2020 Επέκταση της Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών για περιόδους μέχρι 31/12/2015 Τροποποιητικός Νόμος 84(Ι)/2020

☉ 16/07/2020 Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Στοιχείων DAC2, FATCA και CRS

☉ 14/07/2020 1η Δόση Προσωρινής Φορολογίας για το έτος 2020

☉ 10/07/2020 Ειδικό Καθεστώς Αστικών Ταξί_ Υποβολή δήλωσης καταβολής του κατ’αποκοπήν ποσού Φ.Π.Α.

☉ 10/07/2020 Πληρωμή ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο που λήγει 31/5/2020 και επαναφορά μηνιαίων Δηλώσεων ΦΠΑ σε τριμηνιαίες

☉ 07/07/2020 Έκδοση Βεβαίωσης διευθέτησης φορολογικών υποχρεώσεων για σκοπούς του σχεδίου επιδότησης νέων στεγαστικών δανείων

☉ 02/07/2020 Έναρξη Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας " Φορολογική Πύλη"

☉ 26/06/2020 Επιβολή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α.5%

☉ 26/06/2020 Αλλαγή στην διαδικασία χαρτοσήμανσης εγγράφων με σταθερά τέλη

☉ 26/06/2020 Φορολογική Πύλη του Τμήματος Φορολογίας

☉ 24/06/2020 DAC2, CRS, FATCA Παράταση ημερομηνίας υποβολής στοιχείων

☉ 16/06/2020 Παράταση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος (ΤΦ1) και (ΤΦ1αυτοεργ.) για το έτος 2019 και πληρωμής οφειλόμενου φόρου

☉ 22/05/2020 Ενδεχόμενη παράταση ημερομηνίας υποβολής στοιχείων στα πλαίσια της Αυτόματης Ανταλλαγής Φορολογικών Πληροφοριών

☉ 30/03/2020 Αναστολή της καταβολής ΦΠΑ στα πλαίσια του προγράμματος στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID 19Αρχείο Ανακοινώσεων


Back To Top