Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Φορολογικό Ημερολόγιο

Όταν η ημερομηνία, συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή ή αργία, τότε μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πιο πάνω δεν εφαρμόζεται για τις Δηλώσεις και Πληρωμές στην Μονοαπευθυντική Θυρίδα (OSS/IOSS)☉  31/05/2022 - Υποβολή Δήλωσης και Πληρωμή για το καθεστώς Εισαγωγής στην μονοαπευθυντική θυρίδα (IOSS), για τη Φορολογική περίοδο Απριλίου 2022

☉  31/05/2022 - Υποβολή Δήλωσης Παρακράτησης Φόρων & Εισφορών (Τ.Φ.7 ) για το Φορολογικό Έτος 2021

Back To Top