Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Φορολογικό Ημερολόγιο

Όταν η ημερομηνία, συμπίπτει με Σάββατο, Κυριακή ή αργία, τότε μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πιο πάνω δεν εφαρμόζεται για τις Δηλώσεις και Πληρωμές στην Μονοαπευθυντική Θυρίδα (OSS/IOSS) και CESOP☉  31/12/2023 - Υποβολή Δήλωσης και Πληρωμή για το καθεστώς Εισαγωγής στην μονοαπευθυντική θυρίδα (IOSS), για τη Φορολογική περίοδο Νοεμβρίου 2023

☉  31/12/2023 - Υποβολή εκθέσεων ανά χώρα για το λογιστικό έτος 2022 και γνωστοποίησης για το λογιστικό έτος 2023 (CBCR/DAC4)

Back To Top